เครื่องประดับเก่า ของทรงคุณค่าที่อยู่คู่คนไทย

เครื่องประดับเก่า

เครื่องประดับเก่า ใครที่ได้ยินคำนี้ก็อาจจะนึกว่าเป็นเครื่องประดับที่ไม่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยเพราะถ้าเป็นเครื่องประดับโบราณนั้นยิ่งเก่าก็จะยิ่งมีคุณค่าและราคาสูงเอามากๆ บางชิ้นก็เป็นของเก่าที่ตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ บางชิ้นก็เป็นของขุดได้ ทั้งจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน…