เครื่องประดับญี่ปุ่น กับที่มาที่ไม่เหมือนใคร

เครื่องประดับญี่ปุ่น

หากจะกล่าวถึงเครื่องประดับที่มีลักษณะเฉพาะตัว  แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรม ธรรมชาติแล้ว คงจะต้องนึกถึง เครื่องประดับญี่ปุ่น  ซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่มีความสวยงามและหลากหลายของวัฒนธรรม  รวมไปถึงเรื่องราวและธรรมชาติที่สวยงาม