อัญมณีนพเก้า ความล้ำค่าที่น่าจดจำของไทย

อัญมณีนพเก้า

เป็นความเชื่อมาแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับเครื่องประดับอันทรงคุณค่าของไทยที่เรียกว่า อัญมณีนพเก้า หรืออัญมณี 9 ชนิด ที่มีความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดสำหรับผู้เป็นเจ้าของ โดยอัญมณีทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่านพเก้าหรือนพรัตน์ก็คือสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลดังต่อไปนี้…