โอปอล ศิลปะในอัญมณีที่งดงามและทรงคุณค่า

โอปอล

โอปอล (Opal) เป็นอัญมณีที่จัดอยู่ในแร่ชนิดหนึ่งของตระกูลควอทซ์ (Quartz) ชื่อของ Opal มีที่มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า UPala (อูพาลา) หมายถึงหินที่มีค่า คุณสมบัติสำคัญของโอปอลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แตกต่างจากอัญมณีประเภทอื่นก็คือมีสีสันเหมือนประกายของสายรุ้ง…