โทปาซ สีสันแห่งอัญมณีที่ทรงคุณค่า

โทปาซ

โทปาซ (Topaz) เป็นพลอยชนิดหนึ่งที่มีสีสันหลากหลายและที่พบเห็นกันได้ทั่วไปและได้รับความนิยมในการนำไปทำเป็นอัญมณีส่วนใหญ่ก็คือสีเหลืองกับสีฟ้าค่ะ นอกจากนี้โทปาซสีเหลืองยังเป็นอัญมณีประจำเดือนพฤศจิกายนที่มีความหมายถึงมิตรภาพและความซื่อสัตย์ด้วยนะคะ…